Φῶς ἱλαρὸν

Теперь — пергамент с эллинским христианским гимном Φῶς ἱλαρόν («Свѣтє тихїи»). Сейчас он жутко популярен и известен по всему миру. Церковь утверждает, что традиция его пения восходит к четвёртому веку: видите, и правда, а то, может и даже раньше.

Мне было лень переписывать весь, потому я записал только три строки:
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης
ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου,
ἁγίου, μάκαρος, Ἰωσήρ Χριστέ…

«Свѣтє тихїи свѧтыѧ славы
бєзсмєртнагѡ, Отца нєбєснагѡ,
свѧтаго блажєннагѡ, Їѡсирє Христє…»

На оборотной стороне указано: ΑΓΝΟΝ ͵ΓΥΝϚ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΓΛΙΝΝΑΡΙΚΟΝ — «Агнон, [год] 3456 Третьей Эпохи по-глиннарски». Это 337 год нашей эры. Вот вам и датировки!

P. S. Я пропел пару музыкальных фраз оттуда на современный эллинский глас.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *